เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบ sensor VS เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบมาตรฐาน

Posted on August 9, 2020August 10, 2020Categories TechnologyTags

บทความนี้ เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบ sensor และเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบมาตรฐาน ว่าทั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบ sensor และเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบมาตรฐานนั้นมีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร เอาเป็นว่าอย่ามัวเสียเวลา เราไปเรียนรู้ถึงความเหมือนและความต่างของทั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบ sensor และเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบมาตรฐานกันเลย 

เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบ sensor VS เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบมาตรฐา 

มาเริ่มกันที่เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบ sensor ขนาดเล็กกันเลย ซึ่งเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบ sensor มีราคาและคุณภาพที่หลากหลาย หลักการของการตรวจวัดความเข้มข้นของสารอนุภาคของเซนเซอร์ เป็นการวัดทางอ้อมโดยอาศัยคุณสมบัติการกระเจิงของแสงที่ส่อง ผ่านสารอนุภาคขนาดต่าง ๆ (Light Scattering) และประมวลผล ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารอนุภาคขนาดต่าง ๆ ข้อดีของเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบ sensor ขนาดเล็ก คือ หาง่าย ราคาถูกกว่าเครื่องวัดมาตรฐาน อย่างไรก็ดี เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบ sensor ฃจะถูกออกแบบและสอบเทียบให้ใช้งานภายในอาคาร ดังนั้น ในการนำมาประกอบเป็นเครื่องวัดคุณภาพอากาศเพื่อนำไปใช้งานนอกอาคาร ซึ่งจะมีปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกรบกวน ค่าที่ได้จากการวัดเป็นอย่างมาก เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์แรงและทิศทางลม เป็นต้น 

จัดจำหน่ายเครื่องวัดคุณภาพอากาศ

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ มีอะไรบ้าง ? 

  • เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 เพราะฝุ่น PM2.5 ถือเป็นฝุ่นละอองที่มีอนุภาคเล็กมาก การมีเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 อาจจะช่วยให้คุณได้รู้จักเตรียมตัวดูแลตัวเอง เมื่อค่าแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่คุณอยู่มีปริมาณฝุ่น PM2.5 เกินกว่ากำหนด 
  • เครื่องวัดฝุ่น PM10 อีกหนึ่งฝุ่นพิษที่มีปัญหาไม่แพ้ฝุ่น PM2.5 กับ ฝุ่น PM10 ที่มักจะมีค่าเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดอยู่เสมอๆ  
  • เครื่องวัดฝุ่นพกพา การมีเครื่องวัดฝุ่น จะเป็นหนึ่งตัวช่วยแรก ที่สามารถทำให้คุณดูแลตัวเองได้ใน เบื้องต้น รวมถึง สามารถนำเอาไปใช้ในงานของคุณได้อีกด้วย  
  • เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ เพราะปัญหาฝุ่นละอองในทุกวันนี้มีมากขึ้น อาจจะไม่ใช่แค่ ฝุ่น PM2.5 หรือ ฝุ่น PM10 เท่านั้น ดังนั้นหากคุณมีเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ เอาไว้วัดค่าฝุ่น ก็จะเป็นแนวทางที่ดี ที่จะช่วยดูแลสุขภาพของตัวคุณเอง 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้ จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณตระหนักถึงภัยอันใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นในระดับต่างๆ ซึ่งนั่นจะทำให้คุณรู้จักหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพของตนเองมากขึ้น 

และถ้าหากว่าคุณสนใจ อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของร้านที่จัดจำหน่ายเครื่องวัดคุณภาพอากาศต่างๆ หรือจะไปดูเองที่ร้านขายโดยตรงก็ย่อมได้