ความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นอย่างที่เรารู้กันว่าเป้นที่รวมของคนหมู่มากซึ่งบางครั้งนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีเครื่องจักรมากมายในการใช้งาน และ แน่นอนว่าการรวมตัวของคนหมู่มาก กับเครื่องจักรที่อันตรายโอกาสที่จะเกิดความอันตรายมากขึ้นด้วยเช่นกัน มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีความอันตรายในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อที่อาจจะเป็นข้อมูลในการระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับ

มลพิษทางเสียง

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ เสียง นั้นสามารถเกิดขึ้นได้เกือบจะทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับเพราะว่าในโรงงานอุตสาหกรรม นั้นจะมีเสียงที่ดังอย่าง (ในบางอุตสาหกรรม) ดังนั้นการมีที่ครอบหูไว้ใช้ นั้นจะช่วยป้องกันในเรื่องของการป้องกันมลพิษทางเสียงได้อย่างมากเลยนะครับ เสียงที่มีอิทธิพลต่อการได้ยินของเรา นั้นคือเสียงที่แหลมมากเกินไป เสียงปัง (เสี่ยงที่ดังเกินไป) แบบฉับพลัน และ เสียงที่มีความดังมากกว่า 85 เดซิเบลมากเกินไป ซึ่งเป็นอันตรายต่อการได้ยินของเรามากนะครับ

อันตรายจากความผิดพลาดของเครื่องจักร

เครื่องจักรนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในของที่อันตรายอย่างมากเนื่องจากว่ามีการทำงานที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม ถ้าหากว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น       นั้นควรที่จะรีบหยุดการใช้งานทันที เนื่องจากว่าเครื่องจักรบางชนิดนั้นสามารถทำอันตรายต่อชีวิตของเราได้เลยนะครับดังนั้นในเรื่องของเครื่องจักรนั้นค่อนข้างอันตายอย่างมากนะครับ ถ้าหากว่ามีความอันตรายนั้นก็ควรซ่อมแซม และ งดใช้งานก่อนนะครับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับ

อุบัติเหตุต่าง ๆ จากความผิดพลาดของระบบ

ในอุตสาหกรรมนั้นจะมีระบบ ที่หลากหลายอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นการควบคุมความชื้น ภายในการผลิต หรือ การควบคุมความชื้นในการใช้ภายในห้องแลปเองก็สำคัญอย่างมากนะครับ ซึ่งจะมีระบบการควบคุมความชื้นที่มีคุณภาพอย่างมากนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเกิดความผิดพลาดในเรื่องนี้นั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นความชื้นที่สัมผัสกับสารเคมีนั้นอาจจะทำให้เกิดระเบิดได้นะครับ

ระบบอากาศที่มีปัญหา

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “ระบบทางเดินอากาศ” หรือ ระบบทำความเย็น นั้นถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นจะทำให้ฝุ่นภายในโรงงานอุตสาหกรรม นั้นมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกซ่อมชิลเลอร์ ราคาถูก หรือการเปลี่ยนระบบทางเดินอากาศ ระบบทำความเย็นใหม่นั้นจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ และทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตของพนักงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นดีขึ้นอย่างมากนะครับ

อันตรายจากไฟฟ้า

สุดท้ายนั้นคือในเรื่องของ “ไฟฟ้า” อย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบันมีการใช้งานทั่วทุกที่ไม่เว้นแม่แต่ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบางครั้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มความใหญ่มากเกินไปนั้นจะทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง และ อาจจะทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าเอาได้นะครับ ดังนั้นในเรื่องของกาตรวจสอบนั้นควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่าไฟฟ้าที่เราใช้ภายในอุตสาหกรรมนั้นมีความผิดพลาดหรือไม่

ดังนั้นจะเห็นว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นมีเรื่องมากมายเลยนะครับที่เรานั้นจะต้องระวัง และ ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่าง ๆ นั้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในอุตสาหกรรมนะครับ  ดังนั้นใครที่เป็นผู้ประกอบการนั้นนี้เป็นเพียงเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ